ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PMas) จังหวัดชลบุรี

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PMas) จังหวัดชลบุรี

5 ก.พ. 2567 อ่าน 13

วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.

   นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ และนายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภา อบต.บางพระ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PMas) จังหวัดชลบุรี ณ บริเวณหลังอ่างเก็บน้ำโป่งดินดำ หมู่ที่ 12 นำโดย นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแนวกันไฟ

กิจกรรมที่ 2 สาธิตการดับไฟป่า

กิจกรรมที่ 3 สาธิตตรวจจับควันดำ

    กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดการตื่นตัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และสร้างการรับรู้ สร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนและสังคม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี