ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อบต.บางพระ

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อบต.บางพระ

6 ก.พ. 2567 อ่าน 11

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้ นาวสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายก อบต.บางพระ และนายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภา อบต.บางพระ ประชุมร่วมกับประธานชมรมผู้สูงอายุฯ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อบต.บางพระ เพื่อสรุปสถานะการเงิน รายรับ - รายจ่าย และสถานะคงเหลือ ของชมรมฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 5 กุมภาพันธ์ 2567, สรุปการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีและงานเลี้ยงสังสรรค์ชมรมผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2566 และขออนุมัติที่ประชุมแต่งตั้งรองประธานชมรมผู้สูงอายุ อบต.บางพระ ณ ห้องประชุมสภา อบต.บางพระ