ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 ประชุมร่วมกับ ประธานชมรมและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อบต.บางพระ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุของ อบต.บางพระ

ประชุมร่วมกับ ประธานชมรมและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อบต.บางพระ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุของ อบต.บางพระ

20 ก.พ. 2567 อ่าน 20

วันที่  20  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น.  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ นายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภา อบต.บางพระ น.ส.วิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายก อบต.บางพระ และ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ประชุมร่วมกับ ประธานชมรมและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อบต.บางพระ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุของ อบต.บางพระ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้มีประสบการณ์ มีแนวทาง/แนวความคิดและนำมาพัฒนาชมรมผู้สูงอายุของ อบต.บางพระ ต่อไป