ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่อำเภอศรีราชา  ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่อำเภอศรีราชา ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

21 มี.ค. 2567 อ่าน 11

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. 

  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต. บางพระ  ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่อำเภอศรีราชา  ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดชลบุรี  กลุ่มที่ 3 เรื่อง "การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5" ในพื้นที่ศรีราชา และจังหวัดชลบุรี ในประเด็นตามลำดับ ดังนี้

     1. ภาพรวมและนโยบายการป้องกันหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) นำเสนอโดย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

    2. ประเด็นเรื่องปัญหาไฟป่าและการป้องกัน/วิธีการปฏิบัติการจัดการไฟป่าในพื้นที่อำเภอศรีราชา นำเสนอโดย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

    3. ประเด็นในเรื่องสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่อำเภอศรีราชา และจังหวัดชลบุรี ในสถานการณ์ปัจจุบัน นำเสนอโดย ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) 

 จัดการประชุม ณ ห้องประชุมใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี