ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

25 มี.ค. 2567 อ่าน 8

วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 8.00 น.  นาย สมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4 นำโดยท่านชะรัตน์ สุวรรณมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นผู้นำคณะ ได้ให้เกียรติมาศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ