ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

28 มี.ค. 2567 อ่าน 8

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น.  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต. บางพระ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นำโดยนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานการประชุม โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีราชา เข้าร่วมประชุมด้วย  เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่การติดตามงานนโยบายสำคัญของรัฐบาลการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพระ เพื่อแนะนำตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเรื่องอื่นๆที่จะต้องประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทำงานร่วมกัน ณ The sense ตำบลบางพระ