ภาพข่าวปฏิบัติงาน

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ 7

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ 7

3 เม.ย. 2567 อ่าน 14

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ นายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภา อบต.บางพระ ร่วมกับ ผอ. โครงการชลประทาน ประสานงานกับ ผอ. หมวดทางหลวงชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ 7  โดย ผอ. หมวดทางหลวงชนบท ได้รับเรื่องและยินดีดำเนินการตามที่ประชาชนร้องขอ ทั้งนี้ประชาชนหมู่ที่ 7 ได้มอบกระเช้าเพื่อเป็นการขอบคุณท่านผอ. มาณ ที่นี้