ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ฯลฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567

3 เม.ย. 2567 อ่าน 15

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้ นางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายก อบต.บางพระ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอศรีราชา ฯลฯ ครั้งที่ 4/2567 ณ ศาลาประชาคม (หลังเล็ก) อำเภอศรีราชา