ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอศรีราชา (ศป.ปส.อ.ศรีราชา)

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอศรีราชา (ศป.ปส.อ.ศรีราชา)

5 มิ.ย. 2567 อ่าน 3

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้ นายณัฎฐาพงศ์ กลิ่นสุคนธ์ รองนายก อบต.บางพระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอศรีราชา (ศป.ปส.อ.ศรีราชา) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567) จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา