ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือ

มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือ

5 มิ.ย. 2567 อ่าน 2

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือ ด้วยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ทำให้ที่พักอาศัยของประชาชนได้รับความเสียหาย คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จึงมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือดังกล่าว