ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอศรีราชา )ครั้งที่ 6/2567

เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอศรีราชา )ครั้งที่ 6/2567

7 มิ.ย. 2567 อ่าน 0

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้นายณัฏฐาพงศ์ กลิ่นสุคนธ์ รองนายก อบต.บางพระ และนายรัฐพงษ์ บำรุงญาติ รองปลัด อบต.บางพระ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอศรีราชาคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอศรีราชา (ศป.ปส.อ.ศรีราชา) คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอณะปรึกษาศูนย์ดำรงธรมและคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอศรีราชา (ศปถ.อ.ศรีราชา)ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมใหม่ โรงแรมอีสพาน่า ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี