ภาพข่าวปฏิบัติงาน

เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2567

เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2567

10 มิ.ย. 2567 อ่าน 0

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้นายณัฏฐาพงศ์ กลิ่นสุคนธ์ รองนายก อบต.บางพระ และนายรัฐพงษ์ บำรุงญาติ รองปลัด อบต.บางพระ เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2567 ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีราชา (หลังเล็ก)