ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 เข้าร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2567

เข้าร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2567

18 มิ.ย. 2567 อ่าน 2

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้ นางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายก อบต.บางพระ และนายรัฐพงษ์ บำรุงญาติ รองปลัด อบต.บางพระ เข้าร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี