ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมือง กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงงาน

จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมือง กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงงาน

24 มิ.ย. 2567 อ่าน 3

วันที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 7.00-12.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นำโดย นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา  นายก  อบต.บางพระ ร่วมกับ บริษัท สโตนวัน จำกัด  มหาชน จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมือง กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงงาน  พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลบางพระ และ รพสต.บ้านห้วยกุ่ม เพื่อนำเงินไปกระจายสู่ประชาชนที่เดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนอื่นๆต่อไป และสุดท้ายท่านนายกฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนโรงโม่หินสโตนวัน และบริษัท สโตนวัน จำกัด  มหาชน  ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วย  เพื่อโรงงานและชุมชนจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ณ  ลานหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางพระ