ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 ร่วมงานพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา)

ร่วมงานพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา)

2 ก.ค. 2567 อ่าน 4

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.30 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต. บางพระ พร้อมด้วยนายณัฏฐาพงศ์ กลิ่นสุคนธ์ และ นายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภาอบต. บางพระ ร่วมงานพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) ทั้งนี้ท่านนายกและคณะผู้บริหารได้ร่วมมอบเงินผ้าป่า เพื่อสมทบ ทุนในการสร้างห้องแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงห้องสมุด และอื่น ๆ ต่อไป