ภาพข่าวปฏิบัติงาน

เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2567

เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2567

9 ก.ค. 2567 อ่าน 7

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้นายศรยุทธ ทองนาค อบต.บางพระ และนายรัฐพงษ์ บำรุงญาติ รองปลัด อบต.บางพระ เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2567 ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีราชา (หลังเล็ก)