ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรร และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรร และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

16 ก.ค. 2564 อ่าน 397

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ มารายงานตัวเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด อบต. 038-357506-7

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรร และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรร และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity160721_296_639