ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชาติ

ขอเชิญร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชาติ

22 ก.ค. 2564 อ่าน 36

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชาติ เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมธรรมชาติ โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์สามารถสแกน QR - CODE