ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.บางพระ เรื่อง แจ้งการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศ อบต.บางพระ เรื่อง แจ้งการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

27 ก.ค. 2564 อ่าน 167

แจ้งการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

  • ประกาศ อบต.บางพระ เรื่อง แจ้งการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
  • ประกาศ อบต.บางพระ เรื่อง แจ้งการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity270721_300_583