ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

29 ก.ค. 2564 อ่าน 142

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ มารายงานตัว ในวันพุธที่ 4  สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น.   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด อบต. 038-357506-7

  • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
  • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity290721_301_320