ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom Meeting โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โครงการย่อยที่ 4 การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน หมู่ที่ 12 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom Meeting โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โครงการย่อยที่ 4 การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน หมู่ที่ 12 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

29 ก.ค. 2564 อ่าน 56
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ อบต.บางพระ กำหนดจัดอบรมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom Meeting โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการย่อยที่ 4 การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน หมู่ที่ 12 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
???? ในวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ตามกำหนดการและหัวข้อการอบรม ดังนี้
✅ วันที่ 14 สิงหาคม 2564
➡ การอบรมการทำบรรจุภัณฑ์พันธุ์พืชท้องถิ่น (จากกระดาษใยสับประรด)
➡ การอบรมการทำผลิตภัณฑ์โคมไฟพันธุ์พืชท้องถิ่น (จากกระดาษใยสับประรด)
✅ วันที่ 15 สิงหาคม 2564
➡ การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนบางพระเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ในชุมชน
➡ การอบรมกิจกรรมสร้างสินค้ามัดย้อม โดยสีพันธุ์พืชท้องถิ่นและสกรีนถุงผ้าลดโลกร้อน
✅ วันที่ 16 สิงหาคม 2564
➡ การอบรมช่องทางการขายสินค้าออนไลน์จากการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน
???? ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom Meeting ตามรายละเอียดที่แนบ