ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2564

เรียนเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2564

9 ส.ค. 2564 อ่าน 87

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๆด้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม (ศิลปินแห่งชาติ) เพื่อสรรหาและคัดเลือกศิลปินผู้ที่มีความสามารถเป็นเลิศ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทรงคุณค่า โดยสามารถเสนอข้อมูลบุคคลให้สำนักงานวัฒยธรรมจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหนังสือแนบท้ายนี้ 

  • เรียนเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2564
  • เรียนเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2564
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity090821_307_892