ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการจ่ายเงิน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

แจ้งกำหนดการจ่ายเงิน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

16 ก.ย. 2564 อ่าน 777
???? ตามที่ อบต.บางพระ ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จำนวน 2,574 ราย ไปแล้วนั้น
???? โดยได้กำหนดการจ่ายเงิน ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 รายละเอียดตามเวลา และสถานที่ด้านล่างนี้ ????????
???? กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ‼ มาแสดงในวันรับเงินด้วยค่ะ