ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่า

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่า

22 ก.ย. 2564 อ่าน 103

อำเภอศรีราชา ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่า โดยสามารถสแกนคิวร์อาร์โค้ดตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้ เพื่อนำความเห็นไปประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงต่อไป รายละเอียดปรากฎตามหนังสือที่ส่งมาด้วย 

  •  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่า
  •  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่า
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity220921_324_777