ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีควัคซีน “ซิโนฟาร์ม” กับ อบต.บางพระ ในวันที่ 27 และ 28 กันยายน 2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีควัคซีน “ซิโนฟาร์ม” กับ อบต.บางพระ ในวันที่ 27 และ 28 กันยายน 2564

23 ก.ย. 2564 อ่าน 2455

ประชาสัมพันธ์ จาก อบต.บางพระ โดยนายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีควัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนไว้กับ อบต.บางพระ

ในวันที่ 27 และ 28 กันยายน 2564 ตามช่วงเวลาที่กำหนด ที่ทำการ อบต.บางพระ

ขอให้ท่านที่มีรายชื่อตามตารางนัดหมาย นำบัตรประชาชนตัวจริง ‼️ มาติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนตามช่วงกำหนดเวลานัดหมายของตนเอง

หากไม่มาตามวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

หากผู้ที่มีรายชื่อตามตารางนัดหมาย ไม่ได้รับ SMS จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอให้ยึดถือ รายชื่อ วัน และเวลา ตามที่ อบต.บางพระ ประกาศเป็นหลัก

☎️ สอบถามเพิ่มเติม 038-357506-7 หรือ 065-831-2376

 • รายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีควัคซีน “ซิโนฟาร์ม” กับ อบต.บางพระ ในวันที่ 27 และ 28 กันยายน 2564
 • รายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีควัคซีน “ซิโนฟาร์ม” กับ อบต.บางพระ ในวันที่ 27 และ 28 กันยายน 2564
  เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
  publicity230921_326_80
 • รายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีควัคซีน “ซิโนฟาร์ม” กับ อบต.บางพระ ในวันที่ 27 และ 28 กันยายน 2564
  เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
  publicity230921_326_145