ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประกาศจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

6 ต.ค. 2564 อ่าน 72

ประกาศจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  ด้วยมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564  ได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสถภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายนี้ 

  • ประกาศจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
  • ประกาศจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
   เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
   publicity061021_332_655