ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11 ต.ค. 2564 อ่าน 54

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะดำเนินการรับลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตามประกาศแนบท้ายนี้ 

  • ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity111021_333_206