ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กกต.อบต.บางพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บางพระ และ นายก อบต.บางพระ

ประกาศ กกต.อบต.บางพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บางพระ และ นายก อบต.บางพระ

7 ต.ค. 2564 อ่าน 31

ประกาศ กกต.อบต.บางพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บางพระ และ นายก อบต.บางพระ (ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564)

  • ประกาศ กกต.อบต.บางพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บางพระ และ นายก อบต.บางพระ
  • ประกาศ กกต.อบต.บางพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บางพระ และ นายก อบต.บางพระ
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity131021_338_274