ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต.บางพระ พร้อมใจไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บางพระ และ นายก อบต.บางพระ

เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต.บางพระ พร้อมใจไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บางพระ และ นายก อบต.บางพระ

21 ต.ค. 2564 อ่าน 642
อบต.บางพระ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต.บางพระ พร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บางพระ และ นายก อบต.บางพระ
???? วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
✅ ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่ และสถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ที่
 
รับบัตรเลือกตั้งสองใบเข้าคูหา
- บัตรเลือกตั้ง ส.อบต.             บัตรสีน้ำเงิน   กากบาท [X] หมายเลขเดียว
- บัตรเลือกตั้ง นายก อบต. บัตรสีแดง       กากบาท [X] หมายเลขเดียว
เตรียมหลักฐานแสดงตน ดังนี้
✅ บัตรประชาชน (บัตรประชาชนที่หมดอายุก็สามารถใช้แสดงตนได้)
✅ บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ถือบัตร ที่ยังไม่หมดอายุ
ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส
☎ ติดต่อสอบถาม ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.บางพระ 038-357-506-7