ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอศรีราชาประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. 2503

อำเภอศรีราชาประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. 2503

8 พ.ย. 2564 อ่าน 9

อำเภอศรีราชาประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. 2503 ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ www.law.go.th ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

  • อำเภอศรีราชาประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. 2503
  • อำเภอศรีราชาประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. 2503
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity081121_356_757