ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอศรีราชาแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดชลบุรี

อำเภอศรีราชาแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดชลบุรี

9 พ.ย. 2564 อ่าน 16

อำเภอศรีราชาแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดชลบุรี ตามแนวทางการจัดทำบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัด รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  • อำเภอศรีราชาแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดชลบุรี
  • อำเภอศรีราชาแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดชลบุรี
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity091121_357_22