ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

15 พ.ย. 2564 อ่าน 40

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอศรีราชา ขอแจ้งให้ทราบถึงภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการเป็นหน่วยงานหลักเรื่องการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง จึงประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

  • ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
  • ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity151121_359_626