ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ริบเงินหลักประกันสัญญาเป็นรายได้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ริบเงินหลักประกันสัญญาเป็นรายได้

24 พ.ย. 2564 อ่าน 18

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ริบเงินหลักประกันสัญญาเป็นรายได้ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 กับบริษัท คัมภีร์ มีเดีย จำกัดและได้วางหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด จำนวน 22,500 บาท  รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายนี้ 

  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ริบเงินหลักประกันสัญญาเป็นรายได้
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ริบเงินหลักประกันสัญญาเป็นรายได้
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity241121_361_189