ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

26 พ.ย. 2564 อ่าน 90

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายนี้ 

  • ประกาศผลการคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย
  • ประกาศผลการคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity261121_365_676