ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ธันวาคม 2564

5 ธันวาคม 2564

5 ธ.ค. 2564 อ่าน 7

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ