ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย ในช่วงฤดูหนาว

ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย ในช่วงฤดูหนาว

3 ธ.ค. 2564 อ่าน 19

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง แจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย ในช่วงฤดูหนาว รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายนี้ 

  • ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย ในช่วงฤดูหนาว
  • ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย ในช่วงฤดูหนาว
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity091221_371_533