ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด

ประชาสัมพันธ์ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด

22 ธ.ค. 2564 อ่าน 17

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอศรีราชา ขอประชาสัมพันธ์ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้


  • ประชาสัมพันธ์ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด
  • ประชาสัมพันธ์ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity221221_379_602