ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2565

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2565

29 ธ.ค. 2564 อ่าน 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2565  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

  • กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2565
  • กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2565
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity291221_380_69