ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565

21 ม.ค. 2565 อ่าน 95

อำเภอศรีราชา ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคคลที่มีคุณสมัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคลที่มีผลงานโดนเด่น ทั้ง 6 สาขา รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายนี้ 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity210122_388_684