ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลบางพระ เรื่อง การประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลบางพระ เรื่อง การประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

25 ม.ค. 2565 อ่าน 32

ประกาศเทศบาลตำบลบางพระ เรื่อง การประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้ 

  • ประกาศเทศบาลตำบลบางพระ เรื่อง การประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
  • ประกาศเทศบาลตำบลบางพระ เรื่อง การประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity250122_390_725