ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลบางพระ เรื่อง  การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลบางพระ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564

25 ม.ค. 2565 อ่าน 35

ประกาศเทศบาลตำบลบางพระ เรื่อง  การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายนี้ 

  • ประกาศเทศบาลตำบลบางพระ เรื่อง  การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564
  • ประกาศเทศบาลตำบลบางพระ เรื่อง  การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity250122_391_992