ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บางพระ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บางพระ ประจำปีการศึกษา 2565

25 ม.ค. 2565 อ่าน 111

อบต.บางพระ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บางพระ  เพื่อคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งดินดำ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บางพระ ทั้ง 2 ศูนย์  ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายนี้ 

  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บางพระ ประจำปีการศึกษา 2565
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บางพระ ประจำปีการศึกษา 2565
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity250122_393_279