ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

27 ม.ค. 2565 อ่าน 31

อำเภอศรีราชา ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร มาแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสุกรให้เป็นปัจจุบัน ให้มีความถูกต้อง ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีราชา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศแนบท้ายนี้ 

  • ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
  • ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity270122_394_370