ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565

5 พ.ค. 2565 อ่าน 13

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอศรีราขา ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายนี้ 


  • ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565
  • ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity050522_433_186