ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตการศึกษา พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตการศึกษา พ.ศ. 2565

9 พ.ย. 2565 อ่าน 31

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตการศึกษา พ.ศ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ 


  • ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตการศึกษา พ.ศ. 2565
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตการศึกษา พ.ศ. 2565
    เอกสารเพิ่มเติม (1)