ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่าน Application เงินเด็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่าน Application เงินเด็ก

14 พ.ย. 2565 อ่าน 23

ข่าวประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่าน Application เงินเด็ก โดยสามาถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น D.DOPA ของกรมการปกครองก่อนดำเนินการลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายมานี้ 


  • ข่าวประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่าน Application เงินเด็ก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่าน Application เงินเด็ก
    เอกสารเพิ่มเติม (1)