ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

18 พ.ย. 2565 อ่าน 396

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมานี้้ 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
  • ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
    เอกสารเพิ่มเติม (1)