ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.บางพระ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.บางพระ

21 พ.ย. 2565 อ่าน 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.บางพระ  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.บางพระ
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.บางพระ
    เอกสารเพิ่มเติม (1)