ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

23 พ.ย. 2565 อ่าน 116
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 จำนวน 9 ตำแหน่ง 29 อัตรา  โดยมายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565  ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 038-357-507 - 7 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายมานี้ 
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    เอกสารเพิ่มเติม (1)