ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการ จัดกิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนภายในประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการ จัดกิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนภายในประเทศ

1 ธ.ค. 2565 อ่าน 29

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการ จัดกิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนภายในประเทศ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ เพื่อมวลชนประจำปร 2566 โดยหน่วยงานหรือองค์กร สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมได้ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ 


  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการ จัดกิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนภายในประเทศ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการ จัดกิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนภายในประเทศ
    เอกสารเพิ่มเติม (1)